ПЕДОСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Погребищенського району

Вінницької області

22209                                                      с. ПЕДОСИ                                        тел. 2-74-25

Р І Ш Е Н Н Я  №  56

 

  35сесія 7 скликання                                                           28травня 2019 року

Про розгляд регуляторного впливу проекту рішення «Про встановлення ставок місцевих податків та пільг зі сплати податків на 2020 рік»

Розглянувши проект рішення «Про встановлення ставок місцевих податків та пільг зі сплати податків на 2020 рік», керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 16.12.2015 року № 1151), враховуючи рекомендації постійних комісій сільської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, з питань охорони навколишнього середовища та раціонального використання земель, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Проект рішення «Про встановлення ставок місцевих податків та пільг зі сплати податків на 2020 рік», (далі -  Проект рішення), взяти до відома, додається.

2. З метою отримання зауважень і пропозицій від населення Педосівської сільської ради, опублікувати повідомлення про оприлюднення регуляторного акту Проекту рішення та аналіз регуляторного впливу, розмістивши їх  в  мережі  Internet  на  офіційному  сайті  Педосівської сільської ради   та на інформаційному стенді сільської ради .

3. Установити термін в один місяць від дати оприлюднення регуляторного акту, впродовж якого приймаються зауваження та пропозиції від жителів Педосівської сільської ради за тел.2-74-25 адресою: вул. Центральна, 5с. Педоси,Погребищенський р-н, Вінницька обл., 22209, електронною адресою:pedsr@ukr.net .

4. Після отримання погоджень Державної регуляторної служби, розгляду пропозицій щодо даних регуляторного акту та закінчення терміну їх обговорення, Проект рішення винести на затвердження Педосівської сільською радою.

5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні  комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та з питань охорони навколишнього середовища та раціонального використання земель.

Сільський  голова                                                            Т.В.Довгополюк

 

 

ПЕДОСІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Погребищенського району

Вінницької області

22209                                                       с. Педоси                                             тел. 2-74-25

ПРОЕКТ

 Р І Ш Е Н Н Я  №

 

від __________   2019р.                                                35   сесія  7  скликання                 

 

                 Про встановлення   ставок місцевих податків та пільг із сплати

податків  на 2020рік

 

      Відповідно до ч.1  ст. 143 Конституції України, п. 24 ч.1 ст. 26, ч.1 ст. 59, ст. 69 Закону  України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», Бюджетного кодексу України, ст. 10, 12, ст. 212, ст. 265, підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266, ст. 267, ст.ст. 271-287, ст. 291, 292, 293, 294, 295 Податкового кодексу України, Закону України № 2628-VІІІ від 23.11.2018 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів»,Закону   України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з метою  врегулювання відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків, залучення додаткових надходжень коштів до сільського бюджету,     враховуючи погодження    постійної  комісії    з  питань  бюджету та соціально-економічного розвитку,  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Встановити  на території Педосівської сільської ради Погребищенського району Вінницької області на  2020рік ставки  місцевих податків  :

   1.1. в тому числі :

          - податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

          - транспортного податку додаток ;

          - земельного податку ;

          - єдиного податку;

          - акцизного податку.

  1.2. Пільги для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, зі сплати земельного податку,  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020рік.  

2. Затвердити:

-  положення про  механізм справляння та порядок зарахування до бюджету сум податку на нерухоме майно  відмінне від земельної ділянки  в Педосівській сільській раді (Додаток 1)

- Ставки податку на нерухоме майно  відмінне від земельної ділянки  (додаток 1.1);

- Пільги для фізичних та юридичних осіб із сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки (Додаток 1.2)

- Ставки, положення про  механізм справляння та порядок зарахування до бюджету,  сум  транспортного податку  в Педосівській сільській раді (Додаток 2) ;

-  положення про механізм справляння земельного податку (Додаток 3)

- ставки земельного податку (Додаток 3.1)

- пільги для фізичних та юридичних осіб із сплати земельного податку (Додаток 3.2)

- Ставки, положення про  механізм справляння та порядок зарахування до бюджету,  сум  акцизного о податку  в Педосівській сільській раді (Додаток 4) ;

 - Ставки, положення про  механізм справляння та порядок зарахування до бюджету,  сум  єдиного податку  в Педосівській сільській раді (Додаток 5) ;

                          3. З метою реалізації  положень статей  12-14 Закону України  «Про засади        

                    державної регулярної  політики у сфері господарської діяльності»,    

під.12.3.3.,12.3.4. ст.12 Податкового кодексу України повідомити про    

                    оприлюднення та   забезпечити оприлюднення даного рішенняна інформаційному

                    стенді сільської ради та в  мережі  Internet  на  офіційному  сайті   Педосівської   сільської ради  не пізніше як у десятиденний строк після його прийняття  та

                     підписання.         

    4. Копію рішення про  встановлення   ставок місцевих податків та пільг із сплати податків  на 2020 ріку десятиденний строк  з дня його оприлюднення надіслати  у Погребищенське відділення  Калинівської ОДПІ.  

      5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

      6. Визнати таким, що втратили чинність рішення   26 сесії  7 скликання  від 29.06.2018 року №56 «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік»

  7. Рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.

Сільський голова                                             Т.В.Довгополюк