Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення сесії Педосівської сільської ради «Про встановлення   ставок місцевих податків та пільг із сплати податків  на 2020рік»

 

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308, та визначає правові і організаційні засади реалізації проекту рішення сесії Педосівської сільської ради «Про встановлення місцевих податків та пільг із сплати податків на  2020 рік»

Назва регуляторного органу:  Педосівська сільска рада.

Назва документа: проект рішення сесії Педосівська сільської ради «Про встановлення   ставок місцевих податків та пільг із сплати податків  на 2020 рік»

Розробник аналізу регуляторного впливу: Педосівська сільська рада.

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати

      Відповідно до вимог Податкового кодексу України ставки місцевих податків і зборів  встановлюються за рішенням органу місцевого самоврядування.

Згідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції сесії ради.

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом прийняття вказаного рішення – це приведення ставок місцевих податків і зборів  у відповідність до вимог чинного законодавства України. Розв’язання даної проблеми за допомогою ринкового механізму неможливе, оскільки чинне законодавство чітко регламентує, що саме органи місцевого самоврядування встановлюють розмір ставок місцевих податків.

Впровадження даного регулювання є доцільним у зв’язку з тим, що інших альтернатив розв’язання проблеми не існує. Даний регуляторний акт спрямований на досягнення чітко спрямованої мети – приведення ставок місцевих податків у відповідність до вимог Податкового кодексу України та залучення додаткових коштів до бюджету територіальної громади.

 

 2. Визначення цілей регулювання

Метою запропонованого регуляторного акту є:

- створення єдиного механізму справляння місцевих податків і зборів;

- збільшення надходжень до загального фонду сільського бюджету за рахунок перегляду ставок місцевих податків  та направлення додаткових коштів на соціальний розвиток сільської територіальної громади;

- відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням місцевих податків і зборів.

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

В якості альтернативи для досягнення встановлених цілей пропонується два способи:

- неприйняття даного регуляторного акта (відмова від регулювання).

- встановлення ставок місцевих податків  рішенням сільської ради.

Оцінюючи визначені альтернативи слід зазначити, що перша альтернатива не є прийнятною, оскільки вона веде до відмови від поставлених цілей по збільшенню надходжень до місцевого бюджету та фінансування соціально-економічного розвитку громади. У разі не прийняття органом місцевого самоврядування рішення щодо встановлення місцевих податків і зборів, передбачених статтею 10 Податкового кодексу України, такі податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Податковим кодексом України за мінімальними ставками

Прийняття сільською радою запропонованого регуляторного акту дасть можливість вирішити визначені проблеми при дотриманні норм чинного законодавства України, в найбільш короткий термін, з найменшими витратами.

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

 

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

 

2

 

Не вирішення існуючої проблеми. Надходжень бюджету не вистачить для реалізації усіх запланованих програм

Альтернатива 2

4

Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті повною мірою; прийняття рішення відповідає вимогам чинного законодавства, приводить ставки по місцевим податкам і зборам у відповідність до вимог ПК України

 

Рейтинг

 

 

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

 

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

 

 

Не вибрана за причини недостатнього наповнення місцевого бюджету і, відповідно, реалізації  не всіх бюджетних програм

-        

 

Альтернатива 2

Ця альтернатива є найбільш привабливою за наступними причинами:

- забезпечує наповнення місцевого бюджету;

- дозволяє реалізувати бюджетні програми та соціальні проекти

Найбільшими зовнішніми ризиками є:

- зміна діючого законодавства

- зниження платоспроможності платників податків;

-  зменшення кількості суб’єктів господарювання;

- політична та економічна ситуація в країні.

Таким чином,для реалізації обрано альтернативу 2- встановлення економічно обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків, щоб суб’єкти господарювання могли сплачувати податки, а бюджет наповнювався.

 

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Реалізація запропонованого регулювання здійснюється шляхом впровадження наступних заходів:

-         затвердження розміру ставок місцевих податків на території Педосівської  сільської ради.

-         забезпечення направлення коштів, отриманих від сплати місцевих податків, для розвитку  соціальної сфери, впровадження сільських цільових програм.

-         прийняття місцевого нормативного документу, який в рамках чинного законодавства дає можливість удосконалити і зробити прозорим порядок та механізм визначення місцевих податків.

-         невідкладне оприлюднення нового регулювання в засобах масової інформації та/або на офіційному сайті органу місцевого самоврядування з метою громадського обговорення проекту регуляторного акту, та надання зауважень та пропозицій від громадськості.

-         забезпечення прозорості і вільного доступу до інформації щодо визначення розміру місцевих податків і зборів.

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта.

За результатами прийняття зазначеного рішення має бути досягнуто цілей, передбачених у розділі 2 цього Аналізу.

 

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

- забезпечення наповнення сільського бюджету та фінансування соціальних програм територіальної громади

Витрати, пов’язані з розробкою та впровадженням регуляторного акта

Суб'єкти господарювання

- встановлення чіткої процедури визначення ставок місцевих податків;

- передбачуваність дій влади.

Витрати пов'язані із сплатою податку до бюджету

Громада

- додаткові надходження до бюджету, які спрямовуються на розвиток територіальної громади.

Витрати пов'язані із сплатою місцевих  податків до бюджету

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту.

Відповідно до вимог Податкового кодексу України строк дії даного рішення 1 рік.

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акту.

Показниками результативності регуляторного акта є :

1. Розмір надходжень до місцевого бюджету, пов’язаних з дією акта.

2. Кількість об’єктів – платників місцевих податків та зборів, на яких поширюється дія запропонованого акта.

4. Рівень поінформованості платників місцевих податків та зборів.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту.

Відстеження результативності даного регуляторного акту буде здійснюватись за допомогою аналізу надходжень до сільського бюджету місцевих податків.

Оцінка ефективності запропонованого регуляторного акту буде здійснена за підсумками проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акту.

 

 

 

Секретар сільської ради                                               С.В.Крупка

 

 

        ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення регуляторного акту -  рішення виконавчого комітету Педосівськоїсільської ради «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів в с.Педосита Малинки»

 

Відповідно до ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», пп.16  ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні”, п.п. 6, 7 Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1070, та Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених Наказом Міністерства житлово-комунального господарства України 30.07.2010р. № 259, з метою одержання зауважень та пропозицій від юридичних осіб та їх об’єднань, виконавчий комітетПедосівської сільської ради повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акту «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів в с.Педосита Малинки».

 

Даний проект розроблений з метою регулювання  відносин, які виникають в процесі надання населенню та іншим споживачам послуг з вивезення побутових відходів, а саме:

- визначення реальних об’ємів утворення побутових відходів;

- ліквідація умов для створення стихійних сміттєзвалищ;

- поліпшення санітарно-епідеміологічної ситуації на території міста.

 

Головним розробником проекту регуляторного акту є виконавчий комітет Педосівської сільської ради: 22209, с.Педоси, вул. Центральна,5, тел. 2-74-25, Е-mail:pedsr@ukr.net

 Проект рішення виконавчого комітету Педосівськоїсільської ради «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів в с. Педоси та с.Малинки» та аналіз регуляторного впливу розміщені в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Педосівської сільської ради  за електронною адресою: . 

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу приймаються від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань протягом одного місяця з дня оприлюднення на сайті сільської ради з 8-30 до 17-00 (перерва з 13-00 до 13-30) у письмовому варіанті виконавчим комітетом Педосіівської  сільської ради: 22209, с.Педоси, вул. Центральна, 5тел. 2-10-47, Е-mail: pedsr@ukr.net

 

 

 

                  Сільський голова               Т.В.Довгополюк                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Україна

                                                      Педосівськасільська рада

Погребищенського району

Вінницької області

Виконавчий комітет

Рішення №9

 

                                                   Від 29.05.2018року                                                                                                           

 

Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів на території населених пунктів Педосівської  сільської ради,Погребищенського району,Вінницької області.

 

Відповідно до ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 на підставі Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про відходи», постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. N1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.07.2010р.№259 «Про затвердження Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів», виконавчий комітет Педосівської сільської ради

ВИРІШИВ:

1.Затвердити  норми послуг з вивезення побутових відходів на території населених пунктів Педосівської  сільської ради,Погребищенського району,Вінницької області. Додаток додається.

2.Контроль за виконання рішення покласти на інспектора по земельних питаннях  сільської ради.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                      Т.В.Довгополюк

                       

 Додаток 

до рішення виконавчого

комітету Педосівської сільської ради від 29.05.2018р.

«Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів на території населених пунктів Педосівської сільської ради,Погребищенського району,Вінницької області.»

 

№ п/п

Найменування об’єкта

Розрахункова одиниця

Норми утворення на одну розрахункову одиницю

Щільність, кг/куб.м

Середньодобова

Середньорічна

кг

куб.м

кг

куб.м

1

Одноквартирні будинки з присадибною ділянкою

1 мешканець

0,20

0,0010

75

0,37

200.0

2.

Багатоквартирні будинки

1 мешканець

 0,18

0,0009

65,7

0,33

200,00

3.

ФАП

1 відвідування

0,01

0,0005

3,6

0,02

180,00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Дошкільний навчальний заклад

1 місце

0,10

0,007

51,00

0,25

200,00

5.

Склади

1 кв.м площі

0,01

0,0004

36,5

0,15

240,00

6.

Адміністративні та громадські установи та організації

1 робоче місце

0,2

0,0016

73

0,4

180,00

7

Промтоварні заклади торгівлі

1 кв.м торговельної площі

0,1

0,0005

36,5

0,18

200,00

8

Продовольчіь заклади торгівлі

1 кв.м торговельної площі

0,1

0,0005

36,5

0,18

200,0

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Заклади культури, мистецтва

1 місце

0,04

0,0002

14,6

0,8

180,00

Великогабаритні та ремонтні відходи не входять у норму надання послуг з вивезення ТПВ і визначаються згідно з фактичним накопиченням відходів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                   Т.В.Довгополюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ

регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету Педосівської сільської ради „Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів селах Педоси та Малинки»

 1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми.

Відповідно до вимог Закону України № 1825-VІ від 21.01.2010 року „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з відходами” органи місцевого самоврядування затверджують норми надання послуг із вивезення побутових відходів.

Норми надання послуг із вивезення побутових відходів є важливим показником у системі санітарного очищення села, необхідним для:

– планування робіт з організації збирання, зберігання, перероблення, утилізації, захоронення побутових відходів;

– визначення необхідної кількості обладнання для збирання, зберігання та перевезення побутових відходів та обслуговуючого персоналу у сфері поводження з ними;

– розрахунків вартості послуг із вивезення побутових відходів.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008р. №1070 „Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів” зазначені норми переглядаються один раз на п’ять років.

Затвердження норм надання послуг із вивезення побутових відходів сприятиме поліпшенню санітарно-епідеміологічного стану села, ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ та є актуальним для забезпечення стабільної роботи підприємств-виконавців послуг із вивезення побутових відходів, дозволить їм покращити свій фінансовий стан, підвищить якість надання послуг із вивезення побутових відходів та рівень організації робіт у сфері поводження з побутовими відходами.

Дія регуляторного акта поширюється на територіальну громаду, суб’єктів господарювання, органи місцевого самоврядування та населення.

            2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання.

           Вищезазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкового механізму, так як чинне законодавство чітко визначає повноваження органу місцевого самоврядування щодо затвердження норм надання послуг із вивезення побутових відходів.

3. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта.

Очікуваними результатами прийняття запропонованого регуляторного акта є:

 - урегулювання відносин у сфері поводження з побутовими відходами та дотримання вимог діючого законодавства при розрахунку вартості послуг із вивезення побутових відходів.

 -урегулюваннявідносинміжспоживачамитавиконавцемпослугізвивезенняпобутовихвідходів, шляхомукладеннядоговорівтаконтролюзадотриманнямвиконавцемпослугграфіківвивезеннявідходів.

  -стабілізаціяфінансовогостанупідприємств-виконавцівпослугізвивезенняпобутовихвідходів.

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта вигоди та витрати територіальної громади, суб’єктів господарювання, органів місцевого самоврядування та населення будуть наступні:

 

Сфера інтересів

Очікувані

вигоди

витрати

Територіальна громада

 

– Підвищення якості надання послуг із вивезення побутових відходів.

 

 

 Відсутні

 

Суб’єкти господарювання

– Створення умов для підвищення ефективності функціонування суб’єктів господарювання.

– Удосконалення порядку надання послуг із вивезення побутових відходів.

– Стабілізація фінансового стану підприємств виконавця послуг із вивезення побутових відходів.

– Грошові, пов’язані з оплатою послуг із вивезення побутових відходів.

Органи місцевого самоврядування

– Підвищення рівня якості організації робіт у сфері поводження з побутовими відходами, поліпшення санітарно-епідеміологічного стану міста.

– Збалансування інтересів між суб’єктами господарювання, що надають такі послуги, органом місцевого самоврядування та споживачами послуг.

– Зменшення навантаження на міський бюджет у частині виділення коштів на ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ.

Часові, пов’язані зі здійсненням контролю за наданням послуг із вивезення побутових відходів

 4. Визначення цілей державного регулювання.

Метою прийняття рішення є затвердження норм надання послуг із вивезення побутових відходів.

 5. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Зберегти існуючу ситуацію. Ця альтернатива є неприйнятною, оскільки чинним законодавством передбачено, що норми вивезення побутових відходів затверджуються органами місцевого самоврядування.

Прийняття запропонованого проекту рішення. Ця альтернатива – єдина можливість привести у відповідність із вимогами чинного законодавства порядку надання послуг з вивезення побутових відходів як для суб’єктів господарювання, так і для населення.

           6. Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення визначених цілей.

Перевагою обраного способу досягнення визначених цілей є встановлення норм надання послуг із вивезення побутових відходів згідно з вимогами чинного законодавства і, як наслідок:

–    підвищення рівня якості організації робіт у сфері поводження з побутовими відходами;

– поліпшення санітарно-епідеміологічного стану села;

– зменшення навантаження на сільський бюджет у частині виділення коштів на ліквідацію несанкціонованих звалищ відходів.

           7. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначених проблем шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

           При прийнятті запропонованого акта будуть діяти наступні механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначених проблем:

– установлення норм надання послуг із вивезення побутових відходів у залежності від джерел їх утворення;

– планування робіт з організації збирання, зберігання, перероблення, утилізації, захоронення побутових відходів;

– упровадження договірних відносин між споживачами та виконавцями послуг із вивезення побутових відходів;

– підвищення рівня організації робіт у сфері поводження з побутовими відходами та якості послуг із вивезення побутових відходів;

– застосування заходів адміністративного впливу до осіб, які порушують вимоги щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення;

 

 8. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта.

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта будуть затверджені норми надання послуг із вивезення побутових відходів відповідно до чинного законодавства.

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути такі зовнішні фактори, як зміни в чинному законодавстві, соціальне напруження у суспільстві. Зазначені фактори впливатимуть на порядок надання цих послуг, умови дотримання прав споживачів, рівень якості послуг та ефективність роботи суб’єктів господарювання, які надають послуги із вивезення побутових відходів.

Позитивно впливатиме на дію цього акта економічне зростання, підвищення добробуту та платоспроможності населення, поліпшення якості послуг, дотримання учасниками відносин у сфері поводження з побутовими відходами вимог законодавства.

9. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта.

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковим або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби до регуляторного акта вноситимуться відповідні зміни, у тому числі за підсумками відстеження його результативності.

 10. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

Кількісними показниками результативності дії регуляторного акта є:

– обсяг наданих послуг із вивезення побутових відходів;

– рівень оплати послуг із вивезення побутових відходів;

– звернення громадян щодо надання послуг із вивезення побутових відходів

– складені адміністративні протоколи та обсяг сплачених штрафів за порушення вимог щодо поводження з відходами.

       11. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності дії регуляторного акта у разі його прийняття.

Відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснюватися  на підставі статистичних даних шляхом підрахунку кількості обсягів наданих послуг із вивезення побутових відходів, рівня їх оплати, звернень громадян щодо незадовільного надання послуг із вивезення побутових відходів, складених адміністративних протоколів та сплачених штрафів за порушення вимог щодо поводження з відходами, наявності несанкціонованих звалищ відходів.

Базове відстеження результативності проведено на етапі розробки проекту регуляторного акту.

         Повторне відстеження планується провести через рік після набуття чинності регуляторного акта.

         Періодичне відстеження планується проводити один раз на кожні наступні три роки, починаючи від дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності.