У К Р А Ї Н А

ПЕДОСІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Погребищенського району

ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

 

Рішення 11-ї сесії 7 скликання Педосівської  сільської ради від 11.10.2016року

 

Рішення №84»Про внесення змін до сільського бюджету по загальному фонду 2016р.

Результати поіменного голосування депутатів :

 

1.Думанська  О.М. –«відсутня»

2.Лаба С.А. –«за «

3.Черкас М.Д. - «за»

4.Безклейний С.О.- «за»

5.Шевчук А.В.- «відсутній «

6.Крупка С.В. –«за»

7.Ремарчук Н.І.- «відсутня»

8.Волошин Я.В. –«відсутній «

9.Волошина С.А.  –«за»

10.Гнатюк О.М.   –«за»

11.Петренко  Б.П. – «відсутній»

12.Скоропад Л.Г. – «за «

 

 

Рішення №85» Про внесення змін до сільського бюджету по загальному фонду 2016р.»

Результати поіменного голосування депутатів :

 

1.Думанська  О.М. –«відсутня»

2.Лаба С.А. –«за «

3.Черкас М.Д. - «за»

4.Безклейний С.О.- «за»

5.Шевчук А.В.- «відсутній «

6.Крупка С.В. –«за»

7.Ремарчук Н.І.- «відсутня»

8.Волошин Я.В. –«відсутній«

9.Волошина С.А.  –«за»

10.Гнатюк О.М.   –«за»

11.Петренко  Б.П. – «відсутній»

12.Скоропад Л.Г. – «за «

                       

 

 

Рішення №86» «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення ) меж земельної ділянки в натурі                 ( на місцевості ) громадянину Волошину  Якову  Володимировичу.

Результати поіменного голосування депутатів :

 

 

1.Думанська  О.М. –«відсутня»

2.Лаба С.А. –«за «

3.Черкас М.Д. - «за»

4.Безклейний С.О.- «за»

5.Шевчук А.В.- «відсутній «

6.Крупка С.В. –«за»

7.Ремарчук Н.І.- «за»

8.Волошин Я.В. –«відсутній«

9.Волошина С.А.  –«за»

10.Гнатюк О.М.   –«за»

11.Петренко  Б.П. – «відсутній»

12.Скоропад Л.Г. – «за «


 
 

                                                                                                                                                 

У К Р А Ї Н А

ПЕДОСІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Погребищенського району

                                                                 ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

22209 с.Педоси,вул.Цетральна,5 тел.(04346) 2-74-25 E-mal:pedsr@ukr.net

     

 

                                               РІШЕННЯ №79                 10-ї позачергової  сесія

         від 13.09.2016року                                                         7скликання       

         Про затвердження Положення про

          впровадження та експлуатацію в

Педосівській сільській раді системи

електронних закупівель.

 

 

 

                                Розглянувши клопотання сільського голови відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про публічні закупівлі», розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.05.2015року №501-р «Про реалізацію пілотного проекту щодо впровадження процедури електронних закупівель товарів», з метою забезпечення прозорості та відкритості закупівель, формування конкретного середовища та запобігання проявам корупції  і зловживання службовим становищем сільська рада ВИРІШИЛА:

 

1.Затвнрдити Положення про впровадження та експлуатацію в Педосівській сільській раді системи електронних закупівель, що додається.

2.Встановити, що всі товари,роботи і послуги ,вартість яких перевищує суми визначеної Законом України «Про публічні закупівлі» закуповуються розпорядником та одержувачами місцевих коштів в Педосівській сільській раді згідно з Положенням.

3Розмісти це рішення на офіційному веб - сайті сільської ради.

4.Організацію виконання рішення покласти на керівників розпорядників та одержувачів  місцевих коштів установ та підприємств  Педосівської сільської ради.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Довгополюк Т.В.

 

 

 

Сільський голова                               Т.В.Довгополюк


                                       Додаток

   до рішення 10-ї позачергової сесії Педосівськоїсільської ради 7скликання

         від   13.0.2016р. №79

 

Положення

про впровадження та експлуатацію в Педосівській сільській раді

системи електронних закупівель

1. Загальні положення

1.1. Це Положення встановлює загальний порядок організації придбання товарів, робіт і послуг, очікувана вартість закупівлі яких не перевищує суму, визначену статтею 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

1.2. В даному  Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

електронний майданчик– апаратно-програмний комплекс (програмне забезпечення), що функціонує в мережі Інтернет, який забезпечує замовникам безоплатну реєстрацію та користування сервісами системи електронних закупівель з автоматичним обміном інформацією щодо процесу закупівлі товарів, робіт, послуг на електронних майданчиках;

аукціон– здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця згідно з процедурою, встановленою цим Положенням;

закупівля– придбання замовником товарів, робіт, послуг на електронних майданчиках у порядку, встановленому цим Положенням;

користувач системи– суб’єкт господарювання, який зареєструвався в системі електронних закупівель;

суб’єкт господарювання- учасник процедури закупівель, замовник;

електронна система закупівель- інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує проведення процедур закупівель, створення, розміщення, оприлюднення та обмін інформацією і документами в електронному вигляді, до складу якої входять веб-портал Уповноваженого органу, авторизовані електронні майданчики, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією та документами;

Термін «учасник процедури закупівель» та «замовник» вживаються в цьому Положенні у значенні, наведеному в Законі України «Про публічні закупівлі».

2. Сфера застосування Положення

2.1. Це Положення застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт і послуг за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), робіт і послуги (послуг) дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та не перевищує для закупівлі товарів і послуг 200 тисяч гривень, а для  робіт - 1 мільйон 500 тисяч гривень.

2.2. Дія цього Положення не поширюється на закупівлю товарів, робіт та послуг:

- з розрахунково-касового обслуговування при здійсненні банківських операцій;

- товарів, робіт і послуг за кошти кредиторів, позик, що надані міжнародними фінансовими організаціями, та тих, що надаються нерезидентами;

- послуг, необхідних для здійснення місцевих запозичень, управління, обслуговування і погашення місцевого боргу;

- банківських послуг;

- адміністративних послуг;

- товарів, робіт і послуг, пов’язаних із участю посадових осіб сільської ради та її виконавчого комітету  у міжнародних заходах з метою представництва села;

- товарів, робіт і послуг, на які встановлено фіксовані та регульовані ціни;

- товарів, робіт і послуг, закупівля яких становить державну таємницю відповідно до Закону України «Про державну таємницю»;

- послуги з організації концертних програм та театральних вистав;

- товарів, робіт і послуг, пов’язаних із участю посадових осіб сільської ради та її виконавчого комітету у загальноміських офіційних заходах з нагоди державних, міських свят та знаменних дат;

- проведення культурно-мистецьких акцій, інформаційно-просвітницьких заходів як в Україні, так і за її межами (виставки, виступи художніх колективів, конференції, виготовлення фільмів, відеороликів);

- проведення учнівських олімпіад, конкурсів, конференцій, міжгалузевих та спортивних заходів тощо;

- аварійні роботи мереж централізованого опалення, гарячого і холодного водопостачання, каналізації, електричних мереж, ліфтового господарства;

- послуг на підставі договору цивільно-правового характеру;

- інші товари, роботи і послуги, перелік яких наведено у ч.3,ч.4 ст.2 Закону України «Про публічні закупівлі»;

- якщо аукціон було двічі відмінено через відсутність пропозицій, на умовах, зазначених в оголошенні про проведення закупівлі.

3. Реєстрація в системі електронних закупівель

3.1. Замовник реєструється в системі у відповідності до регламенту роботи електронного майданчика, обраного ним.

3.2. Замовник має право зареєструватись на декількох електронних майданчиках.

                              4. Порядок здійснення закупівель

4.1. Замовник з метою придбання визначених товарів, робіт, послуг оприлюднює в системі звіт про укладенні договори (звіт про укладений договір).

4.2. В звіті замовник зазначає:

- найменування замовника, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження;

- вартість товару, роботи чи послуги;

- найменування предмета закупівлі та код відповідно до державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-2010, єдиного закупівельного словника CPV, Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013;

- кількість товарів, обсяг робіт, послуг;

- місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;

- строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;

- технічні та/або якісні характеристики закупівлі;

- іншу необхідну інформацію.

4.3. Одночасно з розміщенням звіту замовник повинен оприлюднити в системі повідомлення про рішення укладання договору та договір на придбання товару, виконання робіт, надання послуг.

4.4. Замовник оприлюднює інформацію по закупівлі в системі у строки визначенні Законом України «Про публічні закупівлі».

4.5. У разі винятку замовник керуючись статтею 35 Закону України «Про публічні закупівлі» застосовує переговорну процедуру. Обґрунтування для застосування переговорної процедури замовник використовує відповідно до умов частини другої статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі»та укладає договір про закупівлю після проведення переговорів з одним або кількома учасниками. Під час проведення переговорів вимагає від учасника подання ним підтвердженої документально інформації про відповідність кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 цього Закону.

Має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі у строк не раніше ніж через 10 днів (п’ять днів - у разі застосування переговорної процедури закупівлі з підстав, визначених пунктом 3 частини другої цієї статті, а також у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її передання та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, послуг з централізованого опалення, послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення та послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування) з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір за результатами застосування переговорної процедури закупівлі.

4.6. У разі технічної та економічної потреби (винятку), маючи за мету отримати конкурентну ціну, замовник застосовує допорогову закупівлю керуючись наказом ДП «Зовнішторгвидав України» вiд 13.04.2016 N35 «Про затвердження Порядку здійснення допороговuх закупівель». Оприлюднює інформацію по закупівлі в системі у строки визначенні Законом України «Про публічні закупівлі».

Договір на придбання товару, робіт, послуг укладається між замовником і переможцем не раніше ніж через 2 робочі дні та не пізніше 20 робочих днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця, а в разі скорочених закупівель не раніше ніж 1 робочий день та не пізніше 5 робочих днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця.

Після укладення договору на придбання товарів, робіт, послуг замовник зобов’язаний його оприлюднити в системі протягом 2 робочих днів з моменту його укладення з урахуванням вимог законодавства України.

У випадку неукладення договору протягом строку, визначеного в пункті 4.6 цього Положення, замовник проводить розгляд пропозиції наступного учасника, якого визначила система з тих, що залишилися, та діє у порядку, передбаченому главою 4 цього Положення.

У разі якщо аукціон визнаний таким, що не відбувся в зв’язку з відсутністю пропозицій, замовник повторно оголошує про проведення закупівлі у порядку, передбаченому наказом ДП «Зовнішторгвидав України» вiд 13.04.2016 N35 «Про затвердження Порядку здійснення допорогових закупівель».

4.7. Якщо вартість закупівлі товару (товарів), робіт і послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а для  робіт 1 мільйон 500 тисяч гривень – Замовник проводить відкриті торги згідно статті 20 Закону України «Про публічні закупівлі».

5. Порядок оскарження результатів закупівель

5.1. Користувач Системи, права та інтереси якого порушені в процесі проведення закупівель, має право оскаржити такі рішення, дії або бездіяльність протягом 1 робочого дня з моменту їх вчинення.

5.2. Скарга подається користувачем Системи в електронній формі через сервіс Системи та повинна містити таку інформацію:

- ідентифікаційні дані особи, що подала скаргу (найменування, код ЄДРПОУ- для юридичних осіб-резидентів; ПІБ, місце реєстрації (проживання) - для фізичних осіб; найменування, реєстраційний номер, країна резиденства - для юридичних осіб-нерезидентів);

- номер оголошення про проведення закупівель, які оскаржуються;

- підстави подання скарги (обставини, з яких скаржник вбачає порушення закупівлі);

- вимоги до особи, дії якої оскаржуються, та їх обґрунтування.

5.3. Особа, дії якої оскаржуються, не пізніше 2 робочих днів з моменту реєстрації скарги в Системі та до моменту укладення договору за результатом проведених закупівель, зобов’язана її розглянути з прийняттям рішення про наявність або відсутність порушень закупівлі, заходи, що вживатимуться для їх усунення, та оприлюднити в Системі. У випадку пропуску терміну, скарга може бути залишена без розгляду.

5.4. До розгляду скарги для отримання консультації можуть залучатися експерти та спеціалісти, які не є пов’язаними особами та володіють спеціальними знаннями, необхідними для професійного та неупередженого розгляду скарги.

5.5. Процес розгляду скарги не зупиняє процес проведення закупівель.

                                                    6. Прикінцеві положення

6.1. Це Положення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

 

Секретар Педосівськоїсільської ради                                             С.В.Крупка
ДОДАТОК 2
до рішення №79 від 13.09.2016р.


                                                                                            10-ї позачергової сесії 7скликання                                                 


 


 


  

Положення про тендерний комітет Педосівської сільської ради Вінницької області

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 8 і 11 Закону "Про публічні закупівлі" (далі - Закон) і визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності тендерного комітету та уповноваженої особи (осіб), а також їх права, обов'язки та відповідальність.

1.2. Тендерний комітет (далі - комітет) - службові (посадові) та інші особи Педосівськоїсільської ради призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом.

1.3. Уповноважена особа (особи) - службова, посадова та інша фізична особа замовника, визначена відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом на підставі власного розпорядчого рішення або трудового договору (контракту).

1.4. Замовником не може бути одночасно визначено відповідальними за організацію та проведення одних і тих самих процедур закупівель тендерний комітет та уповноважену особу (осіб).

1.5. Метою створення комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.

1.6. Метою діяльності уповноваженої особи (осіб) є організація та проведення процедур закупівлі в інтересах Педосівськоїсільської ради на засадах об'єктивності та неупередженості.

1.7. Комітет і уповноважена особа (особи) у своїй діяльності керуються Законом, іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель та цим Положенням.

II. Засади діяльності тендерного комітету

2.1. Педосівська сільська рада Вінницької області для організації та проведення процедур закупівель може утворити один або декілька комітетів у залежності від особливостей своєї діяльності.

Склад комітету, зміни до складу та положення про нього затверджуються рішенням Педосівськоїсільської ради. До складу комітету входять не менше п'яти осіб. У разі якщо кількість службових (посадових) осіб у штатній чисельності працівників замовника є менше ніж п'ять осіб, до складу комітету мають входити всі службові (посадові) особи замовника.

2.2. До складу комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їхніх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради.

Членство в комітеті не повинно створювати конфлікт між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об'єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

2.3. Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який призначається Педосівськоїсільською радоюта може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання таких повноважень замовником, оформлених відповідно до законодавства.

2.4. Голова комітету призначає заступника (заступників) голови, секретаря з числа членів комітету та визначає функції кожного члена комітету.

У разі відсутності голови комітету його обов'язки виконує заступник голови комітету (якщо призначено кількох заступників голови комітету, то голова визначає серед них виконуючого обов'язки голови комітету на період своєї відсутності).

За відсутності секретаря комітету його обов'язки виконує інший член комітету, визначений його головою.

Рішення голови комітету щодо призначення заступника (заступників) голови та секретаря комітету, визначення функцій кожного члена комітету та вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання комітету.

2.5. Формою роботи комітету є засідання, яке є правомочним за присутності на ньому не менше двох третин членів комітету.

Засідання комітету скликаються головою комітету та проводяться у разі потреби.

Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та порядок денний доводяться до відома членів комітету до початку засідання.

2.6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.

Рішення комітету оформлюється протоколом, який підписується всіма членами комітету, присутніми на засіданні. У рішенні відображаються результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на його засіданні, з кожного питання.

У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.

2.7. Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель.

У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

планування закупівель, складання та затвердження річного плану закупівель;

здійснення вибору процедури закупівлі та її проведення;

забезпечення рівних умов для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця;

забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;

забезпечення оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно доЗакону;

надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівель, щодо змісту тендерної документації у разі отримання відповідних запитів;

здійснення інших дій, передбачених Законом.

2.8. Голова, секретар та інші члени комітету можуть пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель.

2.9. Члени комітету мають право:

брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби у товарах, роботах та послугах, що будуть закуповуватися;

аналізувати та/або отримувати інформацію щодо виконання договорів, укладених відповідно до Закону;

виносити питання на розгляд комітету;

прийняти рішення з оформленням відповідного протоколу комітету щодо необхідності виправлення технічних (механічних, формальних) помилок, допущених при внесенні інформації про закупівлю, яка оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу;

одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;

уносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;

ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів замовника з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, підготовки проектів договорів тощо;

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2.10. Члени комітету зобов'язані:

брати участь у всіх його засіданнях особисто;

організовувати та проводити процедури закупівель;

забезпечувати рівні умови для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця;

дотримуватися норм законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2.11. Голова комітету:

організовує роботу комітету;

приймає рішення щодо проведення засідань комітету;

визначає дату і місце проведення засідань комітету;

пропонує порядок денний засідань комітету;

веде засідання комітету;

уносить на розгляд керівника замовника пропозиції щодо змін у складі комітету;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

2.12. Секретар комітету забезпечує:

ведення та оформлення протоколів засідань комітету;

оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності;

за дорученням голови комітету виконання іншої організаційної роботи;

зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель;

дотримання вимог законодавства з питань діловодства під час роботи з документами;

розміщення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу через авторизовані електронні майданчики;

виконання інших повноважень відповідно до законодавства.

2.13. Голова комітету несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.

2.14. За порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до Закону, члени комітету несуть відповідальність згідно із законами України.2.15. Голова та секретар комітету несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель для загального доступу.

III. Засади діяльності та вимоги до уповноваженої особи (осіб)

3.1. Уповноважена особа здійснює діяльність на підставі рішення (наказу) Педосівськоїсільської ради Вінницької області або трудового договору (контракту) у відповідності до норм трудового законодавства.

У разі укладення трудового договору такий договір може укладатися на встановлений чи невизначений строк за погодженням Педосівськоїсільської ради Вінницької області та уповноваженої особи (осіб) або на час організації та проведення процедур (процедури) закупівель.

Уповноважена особа (особи) може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання Педосівською сільською радою Вінницької області таких повноважень, оформлених відповідно до законодавства.

3.2. Не можуть визначатися уповноваженими особами посадові особи та представники учасників, члени їхніх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради.

3.3. Під час організації та проведення процедур закупівель уповноважена особа (особи) не повинна створювати конфлікт між інтересами замовника та учасників чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об'єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

У разі наявності зазначеного конфлікту уповноважена особа (особи) інформує про це Замовника, як(а)ий приймає відповідне рішення щодо проведення процедури без участі такої особи.

3.4. Педосівська сільська рада Вінницької області має право визначити одну, двох чи більше уповноважених осіб у залежності від обсягів закупівель.

3.5. У разі визначення однієї уповноваженої особи Педосівська сільська радамає право визначити особу, яка буде виконувати обов'язки уповноваженої особи в разі її відсутності (під час перебування на лікарняному, у відрядженні або відпустці).

3.6. Уповноважена особа (особи) повинна мати:

вищу освіту;

не менше двох років досвіду роботи у сфері закупівель;

належний обсяг знань чинного законодавства у сфері публічних закупівель та практику його застосування.

У залежності від обсягів та предмета закупівлі уповноваженій особі (особам) доцільно орієнтуватися в одному чи декількох питаннях:

в основах сучасного маркетингу, кон'юнктурі ринків товарів, робіт і послуг та факторах, що впливають на її формування, а також джерелах інформації про ринкову кон'юнктуру;

у чинних стандартах та технічних умовах товарів, робіт і послуг, які закуповуються Педосівською сільською радою;

у видах, істотних умовах та особливостях укладення догорів про закупівлю товарів, робіт і послуг тощо.

3.7. Оплата праці уповноваженої особи (осіб) здійснюється на підставі законів та інших нормативно-правових актів України, генеральної, галузевих, регіональних угод, колективних договорів. Розмір заробітної плати уповноваженої особи (осіб) визначається у трудовому договорі (контракті) відповідно до вимог законодавства.

3.8. У разі визначення двох і більше уповноважених осіб Педосівська сільська радаможе прийняти рішення щодо створення відповідного окремого структурного підрозділу та визначити керівника, який організовує роботу такого підрозділу.

3.9. Уповноважена особа (особи) під час виконання своїх функцій керується наступними принципами:

добросовісна конкуренція серед учасників;

максимальна економія та ефективність;

відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівлі;

недискримінація учасників;

об'єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій;

запобігання корупційним діям і зловживанням.

3.10. Уповноважена особа (особи):

складає та затверджує річний план закупівель;

здійснює вибір процедури закупівлі;

проводить процедури закупівель;

забезпечує рівні умови для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця;

забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;

забезпечує оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до вимог Закону;

представляє інтереси замовника з питань, пов'язаних із здійсненням закупівель, зокрема під час перевірок і контрольних заходів, розгляду скарг і судових справ;

надає в установлений строк необхідні документи та відповідні пояснення;

аналізує виконання договорів, укладених згідно із Законом;

здійснює інші дії, передбачені Законом, трудовим договором (контрактом) або розпорядчим рішенням замовника.

3.11. Уповноважена особа (особи) має право:

брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби в товарах, роботах і послугах, що будуть закуповуватися;

пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель;

ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів Педосівськоїсільської ради з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, оцінки поданих тендерних пропозицій, підготовки проектів договорів тощо;

приймати рішення, узгоджувати проекти документів, зокрема договору про закупівлю з метою забезпечення його відповідності умовам процедури закупівлі, та підписувати в межах своєї компетенції відповідні документи;

вимагати та отримувати від службових осіб і підрозділів Педосівськоїсільської ради інформацію та документи, необхідні для виконання завдань (функцій), пов'язаних з організацією та проведенням процедур закупівель;

брати участь у проведенні нарад, зборів з питань, пов'язаних з функціональними обов'язками уповноваженої особи (осіб);

давати роз'яснення і консультації структурним підрозділам замовника в межах своїх повноважень з питань, що належать до компетенції уповноваженої особи (осіб);

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

3.12. Уповноважені особа (особи) зобов'язана:

дотримуватися норм чинного законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;

організовувати та проводити процедури закупівель;

забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур закупівель;

у встановленому Законом порядку визначати переможців процедур закупівель.

3.13. Уповноважена особа (особи) несе персональну відповідальність:

за прийняті нею рішення і вчинені дії (бездіяльність) відповідно до законів України;

за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу;

за порушення вимог, визначених Законом у сфері публічних закупівель. 


 


Голова тендерного комітету                          Т.В.Довгополюк

 
 

                                                                                                                                                 

У К Р А Ї Н А

ПЕДОСІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Погребищенського району

                                                                 ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

22209 с.Педоси,вул.Цетральна,5 тел.(04346) 2-74-25 E-mal:pedsr@ukr.net

     

 

                                               РІШЕННЯ №78                 10-ї позачергової  сесія

         від 13.09.2016року                                                         7скликання       

         Про затвердження тендерного комітету

          з організації та проведення процедурних

          закупівель товарів, робіт  та послуг за

         державні  кошти Педосівської сільської ради

 

 

 

                                   Для організації та проведення процедур закупівель,відповідно до Закону України »Про  публічні закупівлі «, Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.03.2016р. №557 «Про затвердження примірного Положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)»,керуючись ст.ст.25,26,59,73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,сільська рада  ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити склад тендерного комітету   з організації та проведення процедурних закупівель товарів, робіт  та послуг за   державні  кошти Педосівської сільської ради.   додаток 1

 

 

2.Затвердити Положення про тендерний комітет Педосівської сільської ради.

  додаток 2

 

 

 

 

                         Сільський голова                         Т.В.Довгополюк

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Додаток 1

 

                                                  До рішення №78

                                       10-ї позачергової сесії 7скликання                  

                                        від 13.09.2016р.

 

 

 

                                                         СКЛАД                                                                            тендерного комітету   з організації та проведення процедурних закупівель товарів, робіт  та послуг за   державні  кошти Педосівської сільської ради.  

 

 

 

 

               1.Довгополюк Тамара Василівна – голова тендерного комітету

 

               2.Ремарчук  Наталія Іванівна – заступник голови тендерного комітету

 

               3.Крупка  Світлана  Василівна – секретар тендерного комітету

 

               4.Петришина  Ілона  Володимирівна – член тендерного комітету

 

              5.Косачок  Тетяна Станіславівна - член тендерного комітету

 

 

 

 

 

 

 

                      Секретар сільської ради                            С.В.Крупка


 
 

                                                                                                                                                 

У К Р А Ї Н А

ПЕДОСІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Погребищенського району

ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

 

Рішення 10-ї позачергової сесії 7 скликання Педосівської  сільської ради від 13.09.2016року

 

Рішення №78»Про затвердження складу тендерного комітету з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти  Педосівської  сільської ради.

Результати поіменного голосування депутатів :

 

1.Думанська  О.М. –«відсутня»

2.Лаба С.А. –«за «

3.Черкас М.Д. - «за»

4.Безклейний С.О.- «за»

5.Шевчук А.В.- «відсутній «

6.Крупка С.В. –«за»

7.Ремарчук Н.І.- «за»

8.Волошин Я.В. –«за «

9.Волошина С.А.  –«за»

10.Гнатюк О.М.   –«за»

11.Петренко  Б.П. – «відсутній»

12.Скоропад Л.Г. – «за «

 

 

Рішення №79»Про затвердження Положення про впровадження та експлуатацію в Педосівській сільській  раді системи електронних закупівель .

Результати поіменного голосування депутатів :

 

1.Думанська  О.М. –«відсутня»

2.Лаба С.А. –«за «

3.Черкас М.Д. - «за»

4.Безклейний С.О.- «за»

5.Шевчук А.В.- «відсутній «

6.Крупка С.В. –«за»

7.Ремарчук Н.І.- «за»

8.Волошин Я.В. –«за«

9.Волошина С.А.  –«за»

10.Гнатюк О.М.   –«за»

11.Петренко  Б.П. – «відсутній»

12.Скоропад Л.Г. – «за «

                       

 

 

Рішення №80» «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення ) меж земельної ділянки в натурі                 ( на місцевості ) громадянину Крупці  Олександру Петровичу.

Результати поіменного голосування депутатів :

 

 

1.Думанська  О.М. –«відсутня»

2.Лаба С.А. –«за «

3.Черкас М.Д. - «за»

4.Безклейний С.О.- «за»

5.Шевчук А.В.- «відсутній «

6.Крупка С.В. –«за»

7.Ремарчук Н.І.- «за»

8.Волошин Я.В. –«за «

9.Волошина С.А.  –«за»

10.Гнатюк О.М.   –«за»

11.Петренко  Б.П. – «відсутній»

12.Скоропад Л.Г. – «за «

 

 

 

Рішення №81 «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення ) меж земельної ділянки в натурі                 ( на місцевості ) громадянці  Петришиній Марії  Михайлівні».

 

                          Результати поіменного голосування депутатів :

 

1.Думанська  О.М. –«відсутня»

2.Лаба С.А. –«за «

3.Черкас М.Д. - «за»

4.Безклейний С.О.- «за»

5.Шевчук А.В.- «відсутній «

6.Крупка С.В. –«за»

7.Ремарчук Н.І.- «за»

8.Волошин Я.В. –«за«

9.Волошина С.А.  –«за»

10.Гнатюк О.М.   –«за»

11.Петренко  Б.П. – «відсутній»

12.Скоропад Л.Г. – «за «

 

                         

 

Рішення №82 «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення ) меж земельної ділянки в натурі                 ( на місцевості ) громадянину  Табуровському Василю Павловичу».

 

 

            Результати поіменного голосування депутатів :

 

 

1.Думанська  О.М. –«відсутня»

2.Лаба С.А. –«за «

3.Черкас М.Д. - «за»

4.Безклейний С.О.- «за»

5.Шевчук А.В.- «відсутній «

6.Крупка С.В. –«за»

7.Ремарчук Н.І.- «за»

8.Волошин Я.В. –«за «

9.Волошина С.А.  –«зая»

10.Гнатюк О.М.   –«за»

11.Петренко  Б.П. – «відсутній»

12.Скоропад Л.Г. – «за «

 

Рішення №83 «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення ) меж земельної ділянки в натурі                 ( на місцевості ) громадянці  Лісовій  Ганні  Іванівні».

 

  Результати поіменного голосування депутатів :

 

1.Думанська  О.М. –«відсутня»

2.Лаба С.А. –«за «

3.Черкас М.Д. - «за»

4.Безклейний С.О.- «за»

5.Шевчук А.В.- «відсутній «

6.Крупка С.В. –«за»

7.Ремарчук Н.І.- «за»

8.Волошин Я.В. –«за «

9.Волошина С.А.  –«за»

10.Гнатюк О.М.   –«за»

11.Петренко  Б.П. – «відсутній»

12.Скоропад Л.Г. – «за «


 
 

                                                                                                                                                 

У К Р А Ї Н А

ПЕДОСІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Погребищенського району

ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

 

Рішення 10-ї позачергової сесії 7 скликання Педосівської  сільської ради від 13.09.2016року

 

Рішення №78»Про затвердження складу тендерного комітету з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти  Педосівської  сільської ради.

Результати поіменного голосування депутатів :

 

1.Думанська  О.М. –«відсутня»

2.Лаба С.А. –«за «

3.Черкас М.Д. - «за»

4.Безклейний С.О.- «за»

5.Шевчук А.В.- «відсутній «

6.Крупка С.В. –«за»

7.Ремарчук Н.І.- «за»

8.Волошин Я.В. –«за «

9.Волошина С.А.  –«за»

10.Гнатюк О.М.   –«за»

11.Петренко  Б.П. – «відсутній»

12.Скоропад Л.Г. – «за «

 

 

Рішення №79»Про затвердження Положення про впровадження та експлуатацію в Педосівській сільській  раді системи електронних закупівель .

Результати поіменного голосування депутатів :

 

1.Думанська  О.М. –«відсутня»

2.Лаба С.А. –«за «

3.Черкас М.Д. - «за»

4.Безклейний С.О.- «за»

5.Шевчук А.В.- «відсутній «

6.Крупка С.В. –«за»

7.Ремарчук Н.І.- «за»

8.Волошин Я.В. –«за«

9.Волошина С.А.  –«за»

10.Гнатюк О.М.   –«за»

11.Петренко  Б.П. – «відсутній»

12.Скоропад Л.Г. – «за «

                       

 

 

Рішення №80» «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення ) меж земельної ділянки в натурі                 ( на місцевості ) громадянину Крупці  Олександру Петровичу.

Результати поіменного голосування депутатів :

 

 

1.Думанська  О.М. –«відсутня»

2.Лаба С.А. –«за «

3.Черкас М.Д. - «за»

4.Безклейний С.О.- «за»

5.Шевчук А.В.- «відсутній «

6.Крупка С.В. –«за»

7.Ремарчук Н.І.- «за»

8.Волошин Я.В. –«за «

9.Волошина С.А.  –«за»

10.Гнатюк О.М.   –«за»

11.Петренко  Б.П. – «відсутній»

12.Скоропад Л.Г. – «за «

 

 

 

Рішення №81 «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення ) меж земельної ділянки в натурі                 ( на місцевості ) громадянці  Петришиній Марії  Михайлівні».

 

                          Результати поіменного голосування депутатів :

 

1.Думанська  О.М. –«відсутня»

2.Лаба С.А. –«за «

3.Черкас М.Д. - «за»

4.Безклейний С.О.- «за»

5.Шевчук А.В.- «відсутній «

6.Крупка С.В. –«за»

7.Ремарчук Н.І.- «за»

8.Волошин Я.В. –«за«

9.Волошина С.А.  –«за»

10.Гнатюк О.М.   –«за»

11.Петренко  Б.П. – «відсутній»

12.Скоропад Л.Г. – «за «

 

                         

 

Рішення №82 «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення ) меж земельної ділянки в натурі                 ( на місцевості ) громадянину  Табуровському Василю Павловичу».

 

 

            Результати поіменного голосування депутатів :

 

 

1.Думанська  О.М. –«відсутня»

2.Лаба С.А. –«за «

3.Черкас М.Д. - «за»

4.Безклейний С.О.- «за»

5.Шевчук А.В.- «відсутній «

6.Крупка С.В. –«за»

7.Ремарчук Н.І.- «за»

8.Волошин Я.В. –«за «

9.Волошина С.А.  –«зая»

10.Гнатюк О.М.   –«за»

11.Петренко  Б.П. – «відсутній»

12.Скоропад Л.Г. – «за «

 

Рішення №83 «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення ) меж земельної ділянки в натурі                 ( на місцевості ) громадянці  Лісовій  Ганні  Іванівні».

 

  Результати поіменного голосування депутатів :

 

1.Думанська  О.М. –«відсутня»

2.Лаба С.А. –«за «

3.Черкас М.Д. - «за»

4.Безклейний С.О.- «за»

5.Шевчук А.В.- «відсутній «

6.Крупка С.В. –«за»

7.Ремарчук Н.І.- «за»

8.Волошин Я.В. –«за «

9.Волошина С.А.  –«за»

10.Гнатюк О.М.   –«за»

11.Петренко  Б.П. – «відсутній»

12.Скоропад Л.Г. – «за «


 
 

                                                                                                                                                 

У К Р А Ї Н А

ПЕДОСІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Погребищенського району

ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

 

Рішення 10-ї позачергової сесії 7 скликання Педосівської  сільської ради від 13.09.2016року

 

Рішення №78»Про затвердження складу тендерного комітету з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти  Педосівської  сільської ради.

Результати поіменного голосування депутатів :

 

1.Думанська  О.М. –«відсутня»

2.Лаба С.А. –«за «

3.Черкас М.Д. - «за»

4.Безклейний С.О.- «за»

5.Шевчук А.В.- «відсутній «

6.Крупка С.В. –«за»

7.Ремарчук Н.І.- «за»

8.Волошин Я.В. –«за «

9.Волошина С.А.  –«за»

10.Гнатюк О.М.   –«за»

11.Петренко  Б.П. – «відсутній»

12.Скоропад Л.Г. – «за «

 

 

Рішення №79»Про затвердження Положення про впровадження та експлуатацію в Педосівській сільській  раді системи електронних закупівель .

Результати поіменного голосування депутатів :

 

1.Думанська  О.М. –«відсутня»

2.Лаба С.А. –«за «

3.Черкас М.Д. - «за»

4.Безклейний С.О.- «за»

5.Шевчук А.В.- «відсутній «

6.Крупка С.В. –«за»

7.Ремарчук Н.І.- «за»

8.Волошин Я.В. –«за«

9.Волошина С.А.  –«за»

10.Гнатюк О.М.   –«за»

11.Петренко  Б.П. – «відсутній»

12.Скоропад Л.Г. – «за «

                       

 

 

Рішення №80» «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення ) меж земельної ділянки в натурі                 ( на місцевості ) громадянину Крупці  Олександру Петровичу.

Результати поіменного голосування депутатів :

 

 

1.Думанська  О.М. –«відсутня»

2.Лаба С.А. –«за «

3.Черкас М.Д. - «за»

4.Безклейний С.О.- «за»

5.Шевчук А.В.- «відсутній «

6.Крупка С.В. –«за»

7.Ремарчук Н.І.- «за»

8.Волошин Я.В. –«за «

9.Волошина С.А.  –«за»

10.Гнатюк О.М.   –«за»

11.Петренко  Б.П. – «відсутній»

12.Скоропад Л.Г. – «за «

 

 

 

Рішення №81 «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення ) меж земельної ділянки в натурі                 ( на місцевості ) громадянці  Петришиній Марії  Михайлівні».

 

                          Результати поіменного голосування депутатів :

 

1.Думанська  О.М. –«відсутня»

2.Лаба С.А. –«за «

3.Черкас М.Д. - «за»

4.Безклейний С.О.- «за»

5.Шевчук А.В.- «відсутній «

6.Крупка С.В. –«за»

7.Ремарчук Н.І.- «за»

8.Волошин Я.В. –«за«

9.Волошина С.А.  –«за»

10.Гнатюк О.М.   –«за»

11.Петренко  Б.П. – «відсутній»

12.Скоропад Л.Г. – «за «

 

                         

 

Рішення №82 «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення ) меж земельної ділянки в натурі                 ( на місцевості ) громадянину  Табуровському Василю Павловичу».

 

 

            Результати поіменного голосування депутатів :

 

 

1.Думанська  О.М. –«відсутня»

2.Лаба С.А. –«за «

3.Черкас М.Д. - «за»

4.Безклейний С.О.- «за»

5.Шевчук А.В.- «відсутній «

6.Крупка С.В. –«за»

7.Ремарчук Н.І.- «за»

8.Волошин Я.В. –«за «

9.Волошина С.А.  –«зая»

10.Гнатюк О.М.   –«за»

11.Петренко  Б.П. – «відсутній»

12.Скоропад Л.Г. – «за «

 

Рішення №83 «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення ) меж земельної ділянки в натурі                 ( на місцевості ) громадянці  Лісовій  Ганні  Іванівні».

 

  Результати поіменного голосування депутатів :

 

1.Думанська  О.М. –«відсутня»

2.Лаба С.А. –«за «

3.Черкас М.Д. - «за»

4.Безклейний С.О.- «за»

5.Шевчук А.В.- «відсутній «

6.Крупка С.В. –«за»

7.Ремарчук Н.І.- «за»

8.Волошин Я.В. –«за «

9.Волошина С.А.  –«за»

10.Гнатюк О.М.   –«за»

11.Петренко  Б.П. – «відсутній»

12.Скоропад Л.Г. – «за «


 
 

                                                                                                                                                 

У К Р А Ї Н А

ПЕДОСІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Погребищенського району

ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

 

Рішення 9 сесії 7 скликання Педосівської  сільської ради від 23.08.2016року

 

Рішення №69»Про внесення змін до сільського бюджету по загальному фонду 2016р.»

Результати поіменного голосування депутатів :

 

1.Думанська  О.М. –«за»

2.Лаба С.А. –«відсутня «

3.Черкас М.Д. - «за»

4.Безклейний С.О.- «за»

5.Шевчук А.В.- «відсутній «

6.Крупка С.В. –«за»

7.Ремарчук Н.І.- «за»

8.Волошин Я.В. –«відсутній «

9.Волошина С.А.  –«відсутня»

10.Гнатюк О.М.   –«за»

11.Петренко  Б.П. – «за»

12.Скоропад Л.Г. – «відсутня «

 

 

Рішення №70»Про внесення змін до сільського бюджету по спеціальному  фонду 2016р.»

Результати поіменного голосування депутатів :

 

1.Думанська  О.М. –«за»

2.Лаба С.А. –«відсутня «

3.Черкас М.Д. - «за»

4.Безклейний С.О.- «за»

5.Шевчук А.В.- «відсутній «

6.Крупка С.В. –«за»

7.Ремарчук Н.І.- «за»

8.Волошин Я.В. –«відсутній «

9.Волошина С.А.  –«відсутня»

10.Гнатюк О.М.   –«за»

11.Петренко  Б.П. – «за»

12.Скоропад Л.Г. – «відсутня «

                       

 

 

Рішення №71»Про виділення земельної ділянки із земель комунальної власності під будівництво водогону  по с.Малинки».

Результати поіменного голосування депутатів :

 

 

1.Думанська  О.М. –«за»

2.Лаба С.А. –«відсутня «

3.Черкас М.Д. - «за»

4.Безклейний С.О.- «за»

5.Шевчук А.В.- «відсутній «

6.Крупка С.В. –«за»

7.Ремарчук Н.І.- «за»

8.Волошин Я.В. –«відсутній «

9.Волошина С.А.  –«відсутня»

10.Гнатюк О.М.   –«за»

11.Петренко  Б.П. – «за»

12.Скоропад Л.Г. – «відсутня «

 

 

 

Рішення №72 «Про надання дозволу на виготовлення проектно – технічної документації з будівництва мереж водопостачання с.Педоси, Погребищенського району,Вінницької області»

 

                          Результати поіменного голосування депутатів :

 

1.Думанська  О.М. –«за»

2.Лаба С.А. –«відсутня «

3.Черкас М.Д. - «за»

4.Безклейний С.О.- «за»

5.Шевчук А.В.- «відсутній «

6.Крупка С.В. –«за»

7.Ремарчук Н.І.- «за»

8.Волошин Я.В. –«відсутній «

9.Волошина С.А.  –«відсутня»

10.Гнатюк О.М.   –«за»

11.Петренко  Б.П. – «за»

12.Скоропад Л.Г. – «відсутня «

 

                         

 

Рішення №73 «Про затвердження проектно – кошторисної документації по будівництву мереж водопостачання по селу Малинки , Погребищенського району, Вінницької області».

 

 

            Результати поіменного голосування депутатів :

 

 

1.Думанська  О.М. –«за»

2.Лаба С.А. –«відсутня «

3.Черкас М.Д. - «за»

4.Безклейний С.О.- «за»

5.Шевчук А.В.- «відсутній «

6.Крупка С.В. –«за»

7.Ремарчук Н.І.- «за»

8.Волошин Я.В. –«відсутній «

9.Волошина С.А.  –«відсутня»

10.Гнатюк О.М.   –«за»

11.Петренко  Б.П. – «за»

12.Скоропад Л.Г. – «відсутня «

 

Рішення №74 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання документів що посвідчують право власності на земельну ділянку».

 

  Результати поіменного голосування депутатів :

 

1.Думанська  О.М. –«за»

2.Лаба С.А. –«відсутня «

3.Черкас М.Д. - «за»

4.Безклейний С.О.- «за»

5.Шевчук А.В.- «відсутній «

6.Крупка С.В. –«за»

7.Ремарчук Н.І.- «за»

8.Волошин Я.В. –«відсутній «

9.Волошина С.А.  –«відсутня»

10.Гнатюк О.М.   –«за»

11.Петренко  Б.П. – «за»

12.Скоропад Л.Г. – «відсутня «

 

Рішення  №75 «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення ) меж земельної ділянки в натурі                 ( на місцевості ) громадянці Кулібабі Любов Іванівні.

 

Результати поіменного голосування депутатів :

1.Думанська  О.М. –«за»

2.Лаба С.А. –«відсутня «

3.Черкас М.Д. - «за»

4.Безклейний С.О.- «за»

5.Шевчук А.В.- «відсутній «

6.Крупка С.В. –«за»

7.Ремарчук Н.І.- «за»

8.Волошин Я.В. –«відсутній «

9.Волошина С.А.  –«відсутня»

10.Гнатюк О.М.   –«за»

11.Петренко  Б.П. – «за»

12.Скоропад Л.Г. – «відсутня «

 

 Рішення №76 «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення ) меж земельної ділянки в натурі                 ( на місцевості ) громадянці Цимбалюк   Ялині  Іванівні.

Результати поіменного голосування депутатів :

 

1.Думанська  О.М. –«за»

2.Лаба С.А. –«відсутня «

3.Черкас М.Д. - «за»

4.Безклейний С.О.- «за»

5.Шевчук А.В.- «відсутній «

6.Крупка С.В. –«за»

7.Ремарчук Н.І.- «за»

8.Волошин Я.В. –«відсутній «

9.Волошина С.А.  –«відсутня»

10.Гнатюк О.М.   –«за»

11.Петренко  Б.П. – «за»

12.Скоропад Л.Г. – «відсутня «

 

 Рішення №77 «Про надання дозволу на списання фруктового садка на території бібліотеки с.Педоси.

 

Результати поіменного голосування депутатів :

 

1.Думанська  О.М. –«за»

2.Лаба С.А. –«відсутня «

3.Черкас М.Д. - «за»

4.Безклейний С.О.- «за»

5.Шевчук А.В.- «відсутній «

6.Крупка С.В. –«за»

7.Ремарчук Н.І.- «за»

8.Волошин Я.В. –«відсутній «

9.Волошина С.А.  –«відсутня»

10.Гнатюк О.М.   –«за»

11.Петренко  Б.П. – «за»

12.Скоропад Л.Г. – «відсутня «


 
 

                                                                                                                                                 

У К Р А Ї Н А

ПЕДОСІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Погребищенського району

ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

 

Рішення 8 сесії 7 скликання Педосівської  сільської ради від 10.06.2016року

 

Рішення №61»Про внесення змін до сільського бюджету по загальному фонду 2016р.»

Результати поіменного голосування депутатів :

 

1.Думанська  О.М. –«за»

2.Лаба С.А. –«відсутня «

3.Черкас М.Д. - «за»

4.Безклейний С.О.- «за»

5.Шевчук А.В.- «відсутній «

6.Крупка С.В. –«за»

7.Ремарчук Н.І.- «за»

8.Волошин Я.В. –«відсутній «

9.Волошина С.А.  –«за»

10.Гнатюк О.М.   –«за»

11.Петренко  Б.П. – «за»

12.Скоропад Л.Г. – «відсутня «

 

 

Рішення №62»Про внесення змін до сільського бюджету по загальному фонду 2016р.»

Результати поіменного голосування депутатів :

 

1.Думанська  О.М. –«за»

2.Лаба С.А. –«відсутня «

3.Черкас М.Д. - «за»

4.Безклейний С.О.- «за»

5.Шевчук А.В.- «відсутній «

6.Крупка С.В. –«за»

7.Ремарчук Н.І.- «за»

8.Волошин Я.В. –«відсутній «

9.Волошина С.А.  –«за»

10.Гнатюк О.М.   –«за»

11.Петренко  Б.П. – «за»

12.Скоропад Л.Г. – «відсутня «

                       

 

 

Рішення №63»Про внесення змін до сільського бюджету по спеціальному фонду 2016р.»

Результати поіменного голосування депутатів :

 

 

1.Думанська  О.М. –«за»

2.Лаба С.А. –«відсутня «

3.Черкас М.Д. - «за»

4.Безклейний С.О.- «за»

5.Шевчук А.В.- «відсутній «

6.Крупка С.В. –«за»

7.Ремарчук Н.І.- «за»

8.Волошин Я.В. –«відсутній «

9.Волошина С.А.  –«за»

10.Гнатюк О.М.   –«за»

11.Петренко  Б.П. – «за»

12.Скоропад Л.Г. – «відсутня «

 

 

 

Рішення №64 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання документів що посвідчують право власності на земельну ділянку»

 

                          Результати поіменного голосування депутатів :

 

1.Думанська  О.М. –«за»

2.Лаба С.А. –«відсутня «

3.Черкас М.Д. - «за»

4.Безклейний С.О.- «за»

5.Шевчук А.В.- «відсутній «

6.Крупка С.В. –«за»

7.Ремарчук Н.І.- «за»

8.Волошин Я.В. –«відсутній «

9.Волошина С.А.  –«за»

10.Гнатюк О.М.   –«за»

11.Петренко  Б.П. – «за»

12.Скоропад Л.Г. – «відсутня «

 

                         

 

Рішення №65 «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення ) меж земельної ділянки в натурі             ( на місцевості ) громадянину Верінкевич  Дмитру  Володимировичу.

 

 

            Результати поіменного голосування депутатів :

 

 

1.Думанська  О.М. –«за»

2.Лаба С.А. –«відсутня «

3.Черкас М.Д. - «за»

4.Безклейний С.О.- «за»

5.Шевчук А.В.- «відсутній «

6.Крупка С.В. –«за»

7.Ремарчук Н.І.- «за»

8.Волошин Я.В. –«відсутній «

9.Волошина С.А.  –«за»

10.Гнатюк О.М.   –«за»

11.Петренко  Б.П. – «за»

12.Скоропад Л.Г. – «відсутня «

 

Рішення №66 «Про надання дозволу на виготовлення проектно – технічної документації з будівництва мереж водопостачання с.Малинки, Погребищенського району, Вінницької області.

 

  Результати поіменного голосування депутатів :

 

1.Думанська  О.М. –«за»

2.Лаба С.А. –«відсутня «

3.Черкас М.Д. - «за»

4.Безклейний С.О.- «за»

5.Шевчук А.В.- «відсутній «

6.Крупка С.В. –«за»

7.Ремарчук Н.І.- «за»

8.Волошин Я.В. –«відсутній «

9.Волошина С.А.  –«за»

10.Гнатюк О.М.   –«за»

11.Петренко  Б.П. – «за»

12.Скоропад Л.Г. – «відсутня «

 

Рішення  №67 «Про внесення змін до програми «Соцзахист» 2016р.

 

Результати поіменного голосування депутатів :

 

1.Думанська  О.М. –«за»

2.Лаба С.А. –«відсутня «

3.Черкас М.Д. - «за»

4.Безклейний С.О.- «за»

5.Шевчук А.В.- «відсутній «

6.Крупка С.В. –«за»

7.Ремарчук Н.І.- «за»

8.Волошин Я.В. –«відсутній «

9.Волошина С.А.  –«за»

10.Гнатюк О.М.   –«за»

11.Петренко  Б.П. – «за»

12.Скоропад Л.Г. – «відсутня «

 

 Рішення №68 «Про розгляд заяв»

Результати поіменного голосування депутатів :

 

1.Думанська  О.М. –«за»

2.Лаба С.А. –«відсутня «

3.Черкас М.Д. - «за»

4.Безклейний С.О.- «за»

5.Шевчук А.В.- «відсутній «

6.Крупка С.В. –«за»

7.Ремарчук Н.І.- «за»

8.Волошин Я.В. –«відсутній «

9.Волошина С.А.  –«за»

10.Гнатюк О.М.   –«за»

11.Петренко  Б.П. – «за»

12.Скоропад Л.Г. – «відсутня «

 
 

                                                                                                                                                 

У К Р А Ї Н А

ПЕДОСІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Погребищенського району

ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

 

Рішення 7 позачергової сесії 7 скликання Педосівської  сільської ради від 13.04.2016року

 

Рішення №60»Про внесення змін до сільського бюджету по загальному фонду 2016р.»

Список поіменного голосування депутатів та сільського голови:

 

1.Думанська  О.М. –«за»

2.Лаба С.А. –«за»

3.Черкас М.Д. - «за»

4.Безклейний С.О.- «за»

5.Шевчук А.В.- «за»

6.Крупка С.В. –«за»

7.Ремарчук Н.І.- «за»

8.Волошин Я.В. –«за»

9.Волошина С.А.  –«за»

10.Гнатюк О.М.   –«за»

11.Петренко  Б.П. – «відсутній «

12.Скоропад Л.Г. – «відсутня «

13.Довгополюк Т.В. -«за»

 

 

                                                                                                                                                 

У К Р А Ї Н А

ПЕДОСІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                 Погребищенського району

               ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

 

Рішення 6 сесії 7 скликання Педосівськлої  сільської ради від 05.04.2016року

 

Рішення №54»Про внесення змін до сільського бюджету по загальному фонду 2016р.»

Список поіменного голосування присутніх депутатів та сільського голови:

 

1.Думанська  О.М. –«за»

2.Лаба С.А. –«за»

3.Черкас М.Д. - «за»

4.Безклейний С.О.- «за»

5.Шевчук А.В.- «за»

6.Крупка С.В. –«за»

7.Ремарчук Н.І.- «за»

8.Волошин Я.В. –«за»

9.Довгополюк Т.В. -«за»

 

Рішення №55 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання документів  що посвідчують право власності на земельну ділянку»

 

 

1.Думанська  О.М. –«за»

2.Лаба С.А. –«за»

3.Черкас М.Д. - «за»

4.Безклейний С.О.- «за»

5.Шевчук А.В.- «за»

6.Крупка С.В. –«за»

7.Ремарчук Н.І.- «за»

8.Волошин Я.В. –«за»

9.Довгополюк Т.В. -«за»

 

Рішення №56 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання документів  що посвідчують право власності на земельну ділянку»

 

1.Думанська  О.М. –«за»

2.Лаба С.А. –«за»

3.Черкас М.Д. - «за»

4.Безклейний С.О.- «за»

5.Шевчук А.В.- «за»

6.Крупка С.В. –«за»

7.Ремарчук Н.І.- «за»

8.Волошин Я.В. –«за»

9.Довгополюк Т.В. -«за»

 

Рішення №57 «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення ) меж земельної  ділянки                             ( на місцевості ) громадянці Пилипчук   Інні  Олександрівні».

 

1.Думанська  О.М. –«за»

2.Лаба С.А. –«за»

3.Черкас М.Д. - «за»

4.Безклейний С.О.- «за»

5.Шевчук А.В.- «за»

6.Крупка С.В. –«за»

7.Ремарчук Н.І.- «за»

8.Волошин Я.В. –«за»

9.Довгополюк Т.В. -«за»

 

Рішення №58 «Про встановлення надбавки за вислугу років сільському голові Довгополюк Тамарі Василівні».

 

1.Думанська  О.М. –«за»

2.Лаба С.А. –«за»

3.Черкас М.Д. - «за»

4.Безклейний С.О.- «за»

5.Шевчук А.В.- «за»

6.Крупка С.В. –«за»

7.Ремарчук Н.І.- «за»

8.Волошин Я.В. –«за»

9.Довгополюк Т.В. -«за»

 

Рішення №59 «Про ініціювання добровільного об»єднання  територіальних громад»

 

1.Думанська  О.М. –«проти»

2.Лаба С.А. –«проти»

3.Черкас М.Д. - «проти»

4.Безклейний С.О.- «проти»

5.Шевчук А.В.- «проти»

6.Крупка С.В. –«проти»

7.Ремарчук Н.І.- «проти»

8.Волошин Я.В. «проти»

9.Довгополюк Т.В. -«проти»